گروه سخنرانی صفحه 1 از 1

حسین وارث آدم است قسمت دوم (دکتر علی شریعتی)

28 0 0

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود، این روح حسین بود که تشنه ی جام های لبیک بود وگرنه جسمش را از همان هنگام که حجه الوداعش ...

همه آثار دکتر علی شریعتی    ارسال فایل صوتی به تلگرام